Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

อ่าน ! หนังสือ บทเรียน ชีวิต Life Study of the Bible

  บทเรียนชีวิต  

พระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม

เล่มที่    1  2  3  4  5

เยเนซิ

พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง, ซาตานทำให้เสื่อมเสีย,มนุษย์ตกต่ำ, และพระยะโฮวาสัญญาว่าจะช่วยให้รอด  God Created, Satan Corrupted, Man Fell, and Jehovah Promised to Save.

 

Exodus

 

 

Christ Is the Redemption, Salvation, and Supply of God's People and the Means for Them to Worship and Serve God So That in Him They May Be Built Up with God Together for Them and God to Meet, Communicate, and Dwell Mutually

Leviticus Christ Is Everything in the Fellowship, Service, and Life of God's Redeemed
Numbers Christ Is the Meaning of Life, the Testimony, the Center of God's People, and the Leader, the Way, and the Goal of Their Journey and Fighting
Deuteronomy Christ Is the Instructor and Leader of the People of God That They May Be Able to Enter into the Heavenly Territory and Participate in His Riches
Joshua Israel's Occupying and Possessing the Good Land for the Carrying Out of God's Economy
Judges Israel's Forsaking God, Suffering Defeat by Their Enemies, and Becoming Rotten
Ruth A Complete Prefigure of the Gentile Sinners' Being Brought, with Israel, God's Elect, into the Divine Inheritance through the Redemption of Christ in Their Union with Him
1 & 2 Samuel The Illustrations of the Way to Enjoy the God-given Good Land
1 & 2 Kings God's Governmental Dealing in God's Economy, with the Devastation and Ruin of the Divine Kingship on Earth by the Kings and the Tragic Issue of the Just Dealing of God
1 & 2 Chronicles A Full Chronology of God's Move in Man's History from Adam through Samuel to Israel's Return from Their Captivity, with a Presentation of Some of the Important Details of God's Dealing with the Kings of Judah
Ezra The Return of the Children of Israel from Their Captivity and the Rebuilding of the House of God as the Initiation of God's Recovery among His Elect for His Testimony on the Earth according to His Economy
Nehemiah The Rebuilding of the Wall of the City of Jerusalem as a Continual Recovery among God's Elect for His Testimony for the Accomplishment of His Economy
Esther The Very God Who Chose Israel as His Elect Becoming a Hidden God to Them to Take Care of Them Secretly and to Save Them Openly but in Secrecy during Their Captivity among the Gentile Nations
Job The Purpose of God's Dealing with His Holy One
Psalms The Expressions of the Sentiments, Feelings, Impressions, and Experience of Godly Men Seeking and Contacting God through Their Praises, Prayers, and Singing with Exultation
Isaiah The Salvation of Jehovah through the Incarnated, Crucified, Resurrected, Ascended, and Coming Christ
Jeremiah Christ Being Made the Righteousness of Jehovah to God's Elect as Their Center and Circumference, in God's Dealings with Israel and the Nations
Lamentations The Expression of Jeremiah's SOrrow and Love over the Holy City and the Holy People of God
Daniel The Destiny of Israel Apportioned Out by God—The Contents of the Seventy Weeks
Haggai Jehovah's Dealing with the Returned Captives for the Building of His House
Zechariah Jehovah's Hearty Consolation and Promise to His Chastised Chosen People through the Redemption of Christ, Who in His Humiliation Became Their Suffering Companion in Their CaptivityNew Testament

Life-Study Subject
Matthew The Gospel of the Kingdom—Proving That Christ Is the King-Savior
Mark The Gospel of God—Proving That Jesus Christ Is the Slave-Savior
Luke The Gospel of the Forgiveness of Sins—Proving That Jesus Christ is the Man-Savior
John The Gospel of Life Proving That Jesus Christ Is God the Savior Coming as Life to Propagate Himself
Acts The Propagation of the Resurrected Christ in His Ascension, by the Spirit, through the Disciples, for the Producing of the Churches—The Kingdom of God
Romans The Gospel of God—To Make Sinners Sons of God to Constitute the Body of Christ, Which Is Expressed as the Local Churches
1 Corinthians Christ and His Cross as the Solution to All Problems in the Church
2 Corinthians The New Covenant Ministry and Its Ministers
Galatians Christ Replacing the Law and Being Versus Religion and Tradition
Ephesians The Church—The Mystery of Christ, the Body of Christ as the Fullness of Christ, Becoming the Fullness of God
Philippians Experiencing Christ—Taking Christ as Our Living, Pattern, Goal, Power, and Secret
Colossians Christ—The All-inclusive One, Having the First Place in All Things as the Mystery and Embodiment of God, as the Head and Constituent of the Church, as the Allotted Portion, Life, Constituent, and Hope of the Saints, and as the Body of All Positive Things
1 Thessalonians A Holy Life for the Church Life—Serving the Living God, Conducting Ourselves in a Holy Manner, and Waiting for the Lord's Coming
2 Thessalonians Encouragement and Correction concerning the Holy Life for the Church Life
1 Timothy God's Economy concerning the Church
2 Timothy Inoculation against the Decline of the Church
Titus The Maintenance of Order in the Church
Philemon An Illustration of the Believers' Equal Status in the New Man
Hebrews Christ Being Superior to Judaism and Everything Related to It, and the New Covenant Which He Consummated Being Better than the Old Covenant
1 Peter The Christian Life under the Government of God
2 Peter The Divine Provision and the Divine Government
1 John The Fellowship of the Divine Life
2 John Prohibition against Participation in Heresy
3 John Encouragement to the Fellow Workers in the Truth
Jude Contending for the Faith
Revelation Christ as the Center of God's Administration according to God's Eternal Economy

  บทเรียนชีวิต บทเรียนชีวิต บทเรียนชีวิต บทเรียนชีวิต

 ชีวิต ประสบการณ์ ชีวิต ประสบการณ์ ชีวิต ประสบการณ์ ชีวิต 

 เยเนซิศ  เยเนซิศ เยเนซิศ เยเนซิศ

พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง, ซาตาน ทำให้เสื่อมเสีย,

        มนุษย์ ตกต่ำ, และ พระยะโฮวา สัญญา ว่าจะ ช่วย ให้ รอด     

gbrt@lordsrecoveryinthailand.org  

 

Register!  嗎哪 , eManna (Eng),   Listen! Hymns , Scripture Readings , Life Study of the Bible

Search!  經文 , Search by Scripture  Read !  生命讀經  , 福音故事 , 聖經 Online!真理課程  , 

作主合用的器皿  , 生命的經歷(上)  ,  生命的經歷(下)生命的認識   , 正常的基督徒生活  , 性格  ,  

Books by Watchman Nee...Eng! , Books by Witness Lee...Eng! , Life Study of the Bible 

ภาษาไทย: พระคัมภีร์ / บทเรียนชีวิต / อีมานา / ฟื้นฟูยามเช้า / หนังสือต่างๆ                      

 

 

รายชื่อหนังสือทั้งหมด + คำชี้แจง

 
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com