Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?

 

ผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของเราได้ตั้งคำถามหลายข้อ ดังที่ปรากฏข้างล่างนี้พร้อมทั้งคำตอบสั้นๆ

 

1. คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
 
คริสตจักรท้องถิ่นจะไม่มีนามใด นามเดียวที่เรายึดถือและสัตย์ซื่อ คือ พระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า การใช้นามอื่นนั้นเป็นการหมิ่นประมาทพระองค์ ศัพท์ที่ว่า “คริสตจักรท้องถิ่น” นั้นไม่ใช่เป็นนาม แต่เป็นการแสดงรายละเอียดของลักษณะท้องถิ่น และการสำแดงออกของคริสตจักร นั่นก็คือว่าท้องถิ่นหนึ่งมีคริสตจักรหนึ่ง การพิมพ์คำว่า “คริสตจักรท้องถิ่น” (ในภาษาอังกฤษ) ด้วยตัวอักษรใหญ่เป็นเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวง เพราะนี่เป็นการให้ความรู้สึกว่าเป็นชื่อของเรา “คริสตจักรท้องถิ่น” เปรียบเหมือน ดวงจันทร์ ที่ปรากฏบนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเห็น บนท้องฟ้า ณ ตำแหน่งใดก็ตาม มันก็ยังคงเป็น ดวงจันทร์ อยู่ดี  ดังนั้น คริสตจักรก็คือ คริสตจักร ไม่ว่าจะก่อตั้งอยู่ ณ ท้องถิ่นใด เมื่อ คริสตจักรถูกก่อตั้งขึ้น ในกรุงเยรูซาเล็ม ก็เป็นที่รู้อย่างง่ายๆ ว่า นั่น คือคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม (กจ.8:1) และใน อันติโอเกีย ก็คือ คริสตจักรในอันติโอเกีย (กจ.13:1) หลักการเดียวกัน ภาคปฏิบัติที่สำแดงออกของคริสตจักรใน แอเนอร์ไฮม์ (สหรัฐอเมริกา) ในวันนี้ก็เป็น คริสตจักรในแอเนอร์ไฮม์ ในฐานะ คริสตจักรท้องถิ่น ทั้งหลาย เราชุมนุมกันใน พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนฐานของ ความเป็นหนึ่งที่แท้จริง

 

2. ใครคือผู้นำของท่าน?
 
ผู้นำผู้เดียวของเรา คือ พระคริสต์ เราไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้นำ ที่ถูกตั้งอย่างเป็นทางการและถาวร ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่มีระบบการปกครองแบบชนชั้น และไม่มีผู้นำที่มีชื่อเสียง เราก็ไม่พิจารณาบุคคลใดๆ ว่าเขาจะครบถ้วน ปราศจากความผิดพลาด และจะ ไม่ติดตามคนใดอย่าง ตาบอด ในทางตรงข้ามเราติดตามคนเหล่านั้นที่พระเจ้าใช้อยู่ในการปฏิบัติหนึ่งเดียวนี้ ผู้ซึ่ง สอนและ ปฏิบัติตามหลักความจริง แห่ง พระคำของพระเจ้า ผู้ที่นำพานั้นไม่ใช่ผู้ที่จะควบคุมเหนือวิสุทธิชน แต่เป็น ผู้ที่ เลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรัก หลักการเดียวกัน ผู้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ ผู้ควบคุมคริสตจักร แต่จะ ปรนนิบัติ พวกเขาเหมือนอย่าง ทาสของพระคริสต์ โดย ใช้พระคำอันมีชีวิตมาหล่อเลี้ยงเขา

 

3. สำนักงานใหญ่ของท่านอยู่ที่ไหน?        

คริสตจักรท้องถิ่น แต่ละแห่งจะ ปกครองตนเองในด้านธุระการต่างๆ แต่ ด้านฝ่ายวิญญาณ เรามี การสามัคคีธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น เราจึง ไม่มีสำนักงานใหญ่ ไม่มีคริสตจักร ใดจะได้รับพิจารณาเป็น คริสตจักรชั้นหนึ่ง หรือ คริสตจักรชั้นนำ ในทางตรงข้าม คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง จะมีจุดยืนเดียวกันต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะต่างก็เป็น คันประทีปทองคำ เป็นพยานให้กับพระองค์ (วว.1:11–12)

 

4. ท่าน ทำอะไรบ้างในการประชุม ?
 
เรามีการ อธิษฐาน ร้องเพลง เป็นพยาน และ เผยพระวจนะ ได้ทุกคน (1กธ.14: 26, 31) และทุกวันอาทิตย์เรามี การประชุมโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งบรรดา บุตรของพระเจ้านั้นสามารถร่วมกันหักขนมปัง และดื่มจอกน้ำองุ่น กับเราได้ การประชุมของคริสตจักรนั้นเปิดต่อทุกคน และผู้เชื่อทุกคนก็สามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระ

 

5. อะไรคือ การอ่านอธิษฐาน?      
ศัพท์คำว่า “การอ่านอธิษฐาน” เป็นการผสมคำที่อธิบายลักษณะการอธิษฐานของเราคือ อธิษฐานตามพระคำในพระคัมภีร์ (อฟ.6:17–18) เรา อ่านอธิษฐานพระคำ ก็เพื่อที่จะ รับสุขธาตุแท้แห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระคำ ดังนั้น เรารับสุขพระคำ เป็น อาหารฝ่ายวิญญาณ ของเรา จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา เราเป็นพยานได้ว่า โดย การอธิษฐาน นี้เราได้รับการเสริมสร้าง ได้รับความเข้มแข็ง และ ได้รับการดลใจด้วยพระคำพระเจ้าในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ดีความจริงที่ว่า เราอ่านอธิษฐานพระคัมภีร์โดยอธิษฐานซ้ำข้อพระคำหลายๆ ครั้ง ไม่ได้หมายความว่า เราละเลยต่อ การอ่านพระคำ ด้วยวิธีธรรมดา หรือละเลยต่อ การศึกษาพระคำพระเจ้า อย่างระมัดระวัง

  6. การกินและดื่มพระเยซูคืออะไร?
 
ศัพท์คำนี้มีบางคนยังรับไม่ได้ในวันนี้ เช่นเดียวกับนักศาสนาในสมัยพระเยซู  ใน โยฮันบทที่ 6 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า ถ้าเราไม่กินเนื้อ และดื่มโลหิตของพระองค์ ก็จะไม่มีชีวิตของพระองค์อยู่ในเรา เพราะเนื้อของพระองค์เป็นอาหารแท้ และ โลหิตของพระองค์เป็นเครื่องดื่มแท้ ในประสบการณ์ของเรา พระคริสต์คือ แกะปัศคาแห่งการไถ่ และเป็นต้นไม้แห่งชีวิต เพื่อที่เราจะ มีชีวิตอยู่โดยพระองค์ เราจำเป็นต้องต้อนรับตัวของ
พระองค์เป็น แกะปัศคา และเป็น ต้นไม้แห่งชีวิต ยิ่งกว่านั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นน้ำแห่งชีวิต ของเรา เมื่อเราดื่มพระองค์เราก็ได้รับความอิ่มหนำ ดังนั้น การกินและดื่มองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการต้อนรับพระองค์ในวิญญาณโดยผ่านพระคำ กลายเป็นอาหารและเครื่องดื่มฝ่ายวิญญาณของเรา

  

7. อะไรคือความหมายของศัพท์ที่ว่า “แผนการบริหารของพระเจ้า”?  
 
คำว่า “แผนการบริหาร”  มาจากศัพท์ภาษากรีก OIKONOMIA (ดู 1ตธ.1:3; อฟ.1:10, 3:9) อันหมายความถึง การปกครองในบ้าน ซึ่งความหมายยังรวมถึงการจัดแจงในครอบครัว นั่นก็คือการจัดแจง และการแจกจ่าย เมื่อพิจารณาถึงพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้า ซึ่งเปิดเผยตลอดพระคำทั้งเล่มแล้ว แผนการบริหารของพระเจ้าก็คือ การปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในการที่จะแจกจ่ายตัวพระองค์เองเข้าสู่เราเพื่อการบังเกิดใหม่ ให้พระองค์เป็นชีวิตและทุกสิ่งของเรา จนถูกก่อสร้างขึ้นเป็นพระกายของพระคริสต์ สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่

 

8. ทัศนะของท่านที่มีต่อพระเจ้าตรีเอกภาพถือว่าเป็นทฤษฎีว่าด้วยแบบลักษณะทางภายนอก (Modalism) หรือไม่?
 ไม่ อย่างแน่นอน ทฤษฎีว่าด้วยแบบลักษณะทางภายนอกคือมิจฉาลัทธิ ซึ่งแทนที่จะสอนว่า ฐานันดรทั้งสามของพระเจ้าคือพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณนั้น ได้เป็นอยู่ร่วมกันนิรันดร์ พวกลัทธิดังกล่าวกลับอ้างว่าฐานันดรของพระเจ้าที่เป็นสามนั้น เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวของธาตุแท้อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้า ส่วนเรานั้นเชื่อตามพระคัมภีร์ที่ว่าทางด้านธาตุแท้นั้น พระเจ้ามีองค์เดียว (1กธ.8:4) เรายอมรับว่า ทางด้านแผนการบริหารนั้นทรงมีสามพระภาค พระองค์ทรงเป็นตรีเอกภาพดำรงอยู่ในกันและกันและดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน (มธ.28:19) อย่างไรก็ดีการเน้นหนักของเราเกี่ยวกับพระเจ้าตรีเอกภาพไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์ทางหลักธรรมแห่งธาตุแท้ของพระเจ้า แต่เน้นถึงการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพเข้าสู่เรา เป็นชีวิตและทุกสิ่งของเรา  เมื่อความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้าตรีเอกภาพ ได้ถูกพิจารณาอย่างชัดเจนในแสงสว่างแห่งพระคำแล้วก็พบว่า เราไม่ได้เชื่อในลัทธิลักษณะภายนอก และในลัทธิที่ถือว่าพระเจ้ามี 3 องค์  (Tritheism) แต่เราเชื่อการเปิดเผยตามพระคำอันบริสุทธิ์เกี่ยวกับพระเจ้าตรีเอกภาพ

 9. ท่านมีการสอนว่า มนุษย์กำลังวิวัฒนาการขึ้นไปสู่การเป็นพระเจ้าหรือไม่
 
คำกล่าวหาซึ่งโจมตีเราเช่นนี้เป็นการผิดอย่างมาก และปราศจากพื้นฐานแห่งความเข้าใจ ตามพระคัมภีร์แล้วเราก็สอนว่า พระเจ้ากำลังแจกจ่ายตัวพระองค์เองเข้าสู่มนุษย์ และว่าผู้เชื่อจะได้รับการเปลี่ยนแปลง และซึมซาบด้วยส่วนของพระเจ้า ความจริงคือว่า เราผู้เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้า นั้นได้รับชีวิตและ นิสัยของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่า เราจะกลายเป็นพระเจ้า (ฐานันดรพระเจ้า)  แต่ พระเจ้าตรีเอกภาพได้ถูกกระทำเข้าสู่เรา และเราก็ ได้รับชีวิตและนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ชีวิตนี้จำต้องเติบโต และ เปลี่ยนแปลงจนเรา กลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัย  แต่ ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้า


10.
ท่านมีการสอนว่า ซาตานอยู่ในร่างกายของมนุษย์หรือไม่?
 
เมื่อมนุษย์ตกต่ำลงโดยการกินผลไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่ว  ความบาป ธาตุแท้ของซาตานก็ได้ถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ และได้กลายเป็นเนื้อหนัง การตกต่ำของมนุษย์ไม่ใช่เพียงการละเมิดทางภายนอกเท่านั้น แต่ก็ยังได้รับพิษร้ายทางภายใน และเป็นมลทินไป ตามหนังสือโรมบทที่  5—7 บาปได้กระทำงานในอวัยวะของเราในฐานะที่เป็นตัวตนของซาตาน ดังนั้น เราสามารถพูดได้ว่า ซาตานซึ่งคือความบาปได้อาศัยในเนื้อหนังของมนุษย์ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่า ซาตานไม่ได้อาศัยอยู่ในสิ่งอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ เพราะในพระคัมภีร์ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่ามันเป็นประมุขผู้ครอบครองในสถานอากาศ ยิ่งกว่านั้น พระคัมภีร์ยังเปิดเผยว่า มนุษย์ที่ตกต่ำนั้นเป็นลูกของมารและมารเป็นพ่อของเขาเหล่านั้น (1ยฮ.3:10; ยฮ.8:44) การเป็นลูกของมารก็คือการมีชีวิตและธาตุแท้ของซาตาน ความหมายที่เราพูดว่าภายในเนื้อหนังของเรามีชีวิต และธาตุแท้ของซาตานนั้นตามพระคำพระเจ้าก็คือ ซาตานอยู่ในรูปลักษณะของความบาป ได้อาศัยอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์


 11. คริสตจักรท้องถิ่น ได้รับ การสนับสนุนด้านการเงิน จากที่ไหน?
 
คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนการเงินจากพี่น้องในคริสตจักรซึ่งมอบถวายด้วยความสมัครใจ ด้านการเงินของคริสตจักรท้องถิ่นหนึ่งๆ นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรนั้นๆ อย่างเอกเทศ คริสตจักรในท้องถิ่นอื่นย่อมไม่มีอำนาจก้าวก่ายด้านการเงินของคริสตจักรในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะการปกครองของแต่ละท้องถิ่นล้วนไม่ขึ้นต่อกัน พี่น้องในคริสตจักรจะได้รับการหนุนใจให้มอบถวายทรัพย์ในทางลับ โดยผ่านทางตู้ถวายทรัพย์ (ลก.21:1) ไม่ใช่อย่างเปิดเผย เราไม่มีการเดินถุงรับมอบถวายในที่ประชุม และไม่เน้นหรือมีการประกาศให้มอบถวายอย่างเปิดเผยในที่ประชุม นอกจากนี้ เรามีบัญชีรายรับรายจ่าย พี่น้องในคริสตจักรสามารถตรวจสอบได้  และเรายังได้นำพาให้มีการมอบถวายเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีความต้องการด้วย เพราะเราเป็นพระกายเดียวกัน

 

12. ท่านมีท่าทีอย่างไรต่อ ประเพณีสืบทอด และ ระบบชนชั้นของศาสนาคริสต์?
 
เรายืนอยู่ห่างไกลจากประเพณีสืบทอด องค์กรและระบบชนชั้น เพราะเราถือว่านั่นเป็นระบบที่ก่อตั้งด้วยคำสอน และวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ แต่เพื่อการฟื้นฟูที่แท้จริงของชีวิตคริสตจักร ซึ่งเปิดเผยในพระคัมภีร์ เรายอมรับว่าผู้เชื่อทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน (มธ.23:9) แม้ว่าในคริสตจักรจะมีบางคนเป็นผู้อาวุโส เป็นผู้เลี้ยงกับอาจารย์ ฯลฯ คนเหล่านี้ไม่ใช่ชนชั้นพิเศษ  ไม่ใช่ตำแหน่งพิเศษ  แต่เน้นที่หน้าที่ของเขาต่างหากที่ต้องมาเลี้ยงดูวิสุทธิชนเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระองค์

 

13. ท่านมีท่าทีอย่างไรต่อคริสเตียนอื่นๆ                   

เรายอมรับว่าในโรมันคาทอลิก ในนิกายและในกลุ่มอิสราะต่างๆ นั้นก็มี ผู้ที่ได้รับการชำระโดยพระโลหิต และ บังเกิดใหม่ในวิญญาณ เช่นเดียวกัน และเราก็ยินดีต้อนรับพวกเขา เป็นพี่น้องชายหญิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย ทุกคนที่ได้รับความรอดโดยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเยซู เรายินดีต้อนรับเขามาร่วมประชุมโดยเฉพาะประชุมโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และยินดีร่วมเป็นพยานแห่งความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ ถ้าว่าตามมโนธรรมของเราแล้ว เราต้องยืนออกห่างจากคณะองค์กรแห่งศาสนา แต่เราก็ไม่ได้ยืนออกห่างจากพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ เราสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและยืนบนฐานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตจักร เพื่อพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เรามิได้ถือจุดยืนนี้ด้วยจิตใจที่คับแคบ กีดกัน และแบ่งแยกกับใคร ในทางตรงข้าม เรายืนหยัดบนฐานนี้เพื่อพระกายทั้งหมด เรายินดีต้อนรับผู้เชื่อทั้งหมดเช่นเดียวกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้อนรับเรา


14. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ รูปภาพพระเยซู และ เครื่องหมายกางเขน?
 
ทัศนะที่สืบทอดตามประเพณีมักคิดว่า รูปภาพพระเยซู  และ รูปกางเขน เป็นสิ่งที่ดี  จึงนำเอาไปประดับในที่ต่างๆ บางคนยังคิดว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์ ด้วย แต่เราได้รับการเปิดเผยว่า รูปภาพพระเยซู นั้นเป็นของลวง ไม่ใช่รูปจริง  เพราะ พระเยซู นั้น ไม่ได้หล่อ และ งดงามทางภายนอก (ดู ยซย.53) แต่ พระองค์งดงาม ทางภายในเราถือว่าถ้าไม่ระวังรูปภาพนี้อาจจะกลายเป็นรูปเคารพไปได้  ส่วน ไม้กางเขน ก็เช่นกัน เราเน้นที่ความหมายและประสบการณ์ที่มีต่อไม้กางเขน นั่นก็คือการตรึงตายและการสิ้นสุด แต่ไม่ใช่นำมาประดับทางภายนอก  วันนี้ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ไม่ใช่ปรากฏเป็นรูปภาพ หรือเครื่องหมายใดๆ เราต้อง นมัสการพระองค์ด้วยวิญญาณและความจริงใจของเรา (ยฮ.4:24)  บางคนอาจถามว่า แล้วเราจะมีเครื่องหมายใดที่ ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคริสเตียน คนทั้งหลายรู้จักเราด้วยพระนามพระเยซู สาวกในยุคกิจการเขาล้วนร้องออกพระนามพระเยซู (กจ.9:14, 21; รม.10:13) นี่แหละควรเป็นเครื่องหมายที่สำแดงออกมาของเรา ไม่ใช่รูปภาพและ รูปกางเขน ทางภายนอกนั้น


15. ท่าน มีท่าทีอย่างไรต่อรัฐบาล?
 
ว่าตามพระคัมภีร์แล้ว รัฐบาล ในท่ามกลางมนุษย์นั้นเป็น การแต่งตั้งของพระเจ้า เพื่อรักษาสันติภาพ และ ความสงบเรียบร้อย เพราะเหตุมโนธรรม คริสเตียนทุกคน ต้อง เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้น เรายินยอม และ เชื่อฟังต่อการปกครองของรัฐบาล การที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เราพร้อมที่จะ ทำหน้าที่แห่งพลเมืองอย่างเต็มที่ ต่อ รัฐบาลที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง นั้น

 

อ่าน หลักความเชื่อ และ ภาคปฏิบัติของ คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย อ่านต่อ...click
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com