Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

sms ! the word of God

ส่ง sms , the word of God

- หากยังไม่ได้สมัครสมาชิกของ www.tttonline.net ให้    ที่นี่ก่อน

- หากเคยสมัครไว้แล้ว สามารถ login  ได้ทันที ที่นี่
 
 
TTTonline username
 
 
TTTonline password
 
 
 
 
1 Tim.2:4 
God Who desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth.

 

John 8:32

And you shall know the truth, and the truth shall set you free.

 

Psa. 3:3

Your word is a lamp to my feet and a light to my path.

 

Rom.10:17

So faith comes out of hearing, and hearing through the word of Christ.

 

Heb.4:12

For the word of God is living and operative and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the diving of soul and spirit and of joints and marrow, and able to discern the thoughts and intentions of the heart.

 

Psa. 119:103

How sweet are Your words to my taste! Sweeter than honey to my mouth!

 

John 4:24

God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truthfulness.

 

1 John 1:5

…God is light and in Him is no darkness at all.

 

1 Pet. 1:16

Because it is written, “You shall be holy because I am holy.”

 

Isa. 6:8

Then I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send? Who will go for Us?  And I said, Here am I; send me.

 

1 Cor. 1:9

God is faithful……..

 

1 Cor. 13:14

The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

 

John 4:14

But whoever drinks of the water that I will give him shall by no means thirst forever; but the water that I will give him will become in him a fountain of water springing up into eternal life.

 

Rom. 8:6

….the mind set on the spirit is life and peace.

 

1 Cor. 6:17

… he who is joined to the Lord is one spirit.

 

Eph.3:17

That Christ may make His home in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love..

 

Matt. 28:19

Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

 

John 14:20

In that day you will know that I am in My father, and you in Me, and I in you.

 

2 Cor. 13:14

The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

 

John 3:16

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that everyone who believes into Him would not perish, but would have eternal life.

 

Mark 16:16

He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned.

 

Acts 16:31

And they said, Believe on the Lord Jesus, and you shall be saved, you and your household.

 

Eph. 1:4

Even as He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blemish before Him in love.

 

Matt. 5:14

You are the light of the world….

 

Matt. 5:13

You are the salt of the earth…

 

Matt. 24:42

Watch therefore, for you do not know on what day your Lord comes.

 

1 John 1:9

If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.

 

Eph. 4:15

But holding to truth in love, we any grow up into Him in all things, who is the Head, Christ.

 

Rom. 10:13

For “whoever calls upon the name of the Lord shall be saved.”

 

1Thes.5:17-18

Unceasingly pray, In everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.

 

Phi. 4:6

In nothing be anxious, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God.

 

Mark 11:24

For this reason I say to you, All things that you pray and ask, believe that you have received them, and you will have them.

 

Matt. 18:18

Truly I say to you, Whatever you bind on the earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on the earth shall have been loosed in heaven.

 

Matt. 26:41

Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.

 

Rev. 22:20

He who testifies these things says, Yes, I come quickly. Amen. Come, Lord Jesus!.

 

Matt. 7:7

Ask and it shall be given to you; seek and you shall find; knock and it shall be opened to you.

 

John 15:7

If you abide in Me and My words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you.

 

Psa. 34:8

Taste and see that Jehovah is good; blessed is the man who takes refuge in Him.

 

John 6:51

I am the living bread which came down out of heaven; if anyone eats of this bread, he shall live forever; and the bread which I give is My flesh, given for the life of the world.

 

Psa. 63:1

O God, You are my God; I seek You diligently.  May soul thirsts for You, my flesh faints in longing for You, in a dry and weary land without water.

 

Heb.2:12

…Saying, “I will declare Your name to My brothers; in the midst of the church I will sing hymns of praise to You.”

 

Eph. 5:18-19

…be filled in spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and psalming with your heart to the Lord.

 

1 Cor. 14:31

For you can all prophesy one by one that all may learn and all may be encouraged.

 

1 Cor. 14:1

Pursue love, and desire earnestly spiritual gifts, but especially that you may prophesy.

 

Mark 12:30

“And you shall love the Lord your God from your whole heart and from your whole soul and from your whole mind and from your whole strength.”

 

Rev. 2:4

But I have one thing against you, that you have left your first love.

 

Rom. 8:28

And we know that all tings work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.

 

1 Cor. 2:9

But as it is written, “Things which eye has not seen and ear has not heard and which have not come up in man’s heart; things which God has prepared for those who love Him.”

 

1 John 4:19

We love because He first loved us.

 

Gal. 2:20

I am crucified with Christ; and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me; and the life which I now live in the flesh I live in faith, the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself up for me.

 

2 Cor. 5:14

For the love of Christ constrains us because we have judged this, that One died for all, therefore all died.

 

1 Cor. 8:3

But if anyone loves God, this one is known by Him.

 

2 Cor. 3:16

But whenever their heart turns to the Lord, the veil is taken away.

 

John 14:21

…he who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and will manifest Myself to him.

 

John 21:16

…do you love Me? He said to Him, Yes, Lord, You know that I love You. He said to him, Shepherd My sheep.

Gal. 5:22-23

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control; againt such things there is no law.

 

2Tim. 4:22

The Lord be with your spirit. Grace be with you.

 

John 15:16

You did not choose Me, but I chose you, and I set you that you should go forth and bear fruit and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name, He may give you.

 

Rom. 10:9-10

That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in you heart that God has raised Him from the dead, you will be saved;

 

For with the heart there is believing unto righteousness, and with the mouth there is confession unto salvation.

 

John 3:3

..Unless one is born anew, he cannot see the kingdom of God.

 

Mark 16:16

He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned.

 

2 Cor. 5:14-15

For the love of Christ constrains us…

 

2 Cor. 5:7

.walk by faith…..

 

Faith in Him

 

Heb. 11:6

But without faith it is impossible to be well pleasing to Him, for he who comes forward to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.

 

Mark 9:23

And Jesus said to him, You say, If You can. All things are possible to him who believes.

 

Matt. 19:26

..Jesus said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible.

 

Mark 11:24

For this reason I say to you, All things that you pray and ask, believe that you have received them, and you will have them.

 

Isa. 45:15

Surely You are a God who hides Himself, O God of Israel, the Savior.

 

Our God is a God who hides Himself.

 

Matt. 6:33

But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.

 

Rom. 10:11

For the Scripture says, “Everyone who believes on Him shall not be put to shame.”

 
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com