Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

อ่าน ! หนังสือ บทเรียน ชีวิต Life Study of the Bible

  บทเรียนชีวิต  

พระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม

เล่มที่    1  2  3  4  5

เยเนซิ

พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง, ซาตานทำให้เสื่อมเสีย,มนุษย์ตกต่ำ, และพระยะโฮวาสัญญาว่าจะช่วยให้รอด  God Created, Satan Corrupted, Man Fell, and Jehovah Promised to Save.

 

Exodus

 

 

Christ Is the Redemption, Salvation, and Supply of God's People and the Means for Them to Worship and Serve God So That in Him They May Be Built Up with God Together for Them and God to Meet, Communicate, and Dwell Mutually

Leviticus Christ Is Everything in the Fellowship, Service, and Life of God's Redeemed
Numbers Christ Is the Meaning of Life, the Testimony, the Center of God's People, and the Leader, the Way, and the Goal of Their Journey and Fighting
Deuteronomy Christ Is the Instructor and Leader of the People of God That They May Be Able to Enter into the Heavenly Territory and Participate in His Riches
Joshua Israel's Occupying and Possessing the Good Land for the Carrying Out of God's Economy
Judges Israel's Forsaking God, Suffering Defeat by Their Enemies, and Becoming Rotten
Ruth A Complete Prefigure of the Gentile Sinners' Being Brought, with Israel, God's Elect, into the Divine Inheritance through the Redemption of Christ in Their Union with Him
1 & 2 Samuel The Illustrations of the Way to Enjoy the God-given Good Land
1 & 2 Kings God's Governmental Dealing in God's Economy, with the Devastation and Ruin of the Divine Kingship on Earth by the Kings and the Tragic Issue of the Just Dealing of God
1 & 2 Chronicles A Full Chronology of God's Move in Man's History from Adam through Samuel to Israel's Return from Their Captivity, with a Presentation of Some of the Important Details of God's Dealing with the Kings of Judah
Ezra The Return of the Children of Israel from Their Captivity and the Rebuilding of the House of God as the Initiation of God's Recovery among His Elect for His Testimony on the Earth according to His Economy
Nehemiah The Rebuilding of the Wall of the City of Jerusalem as a Continual Recovery among God's Elect for His Testimony for the Accomplishment of His Economy
Esther The Very God Who Chose Israel as His Elect Becoming a Hidden God to Them to Take Care of Them Secretly and to Save Them Openly but in Secrecy during Their Captivity among the Gentile Nations
Job The Purpose of God's Dealing with His Holy One
Psalms The Expressions of the Sentiments, Feelings, Impressions, and Experience of Godly Men Seeking and Contacting God through Their Praises, Prayers, and Singing with Exultation
Isaiah The Salvation of Jehovah through the Incarnated, Crucified, Resurrected, Ascended, and Coming Christ
Jeremiah Christ Being Made the Righteousness of Jehovah to God's Elect as Their Center and Circumference, in God's Dealings with Israel and the Nations
Lamentations The Expression of Jeremiah's SOrrow and Love over the Holy City and the Holy People of God
Daniel The Destiny of Israel Apportioned Out by God—The Contents of the Seventy Weeks
Haggai Jehovah's Dealing with the Returned Captives for the Building of His House
Zechariah Jehovah's Hearty Consolation and Promise to His Chastised Chosen People through the Redemption of Christ, Who in His Humiliation Became Their Suffering Companion in Their CaptivityNew Testament

Life-Study Subject
Matthew The Gospel of the Kingdom—Proving That Christ Is the King-Savior
Mark The Gospel of God—Proving That Jesus Christ Is the Slave-Savior