Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ
(Reader : 11366)
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ

ถ้าไม่มี แล้วชาวคริสต์เอามาจากไหนครับว่า... ซาตานคือทูตสวรรค์ ถ้าหากไม่ใช่ทูตสวรรค์ แล้วซาตานมาจากไหนครับ
โดย / Posted by : ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ Time : 30/4/2550 15:33:07
ต้นกำเนิดและการขบถของซาตาน

บทที่ 4 ความเป็นมา และขบถ ของซาตาน


โครงร่าง


1. ความเป็นมาของ ซาตาน

(1) เดิมเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้อย่างสูงส่งเป็น คะรูป ที่งดงาม มี อำนาจ ของ กษัตริย์ และ ส่วนแห่ง ปุโรหิต (ยอค.28:12 – 14)

(2) เดิมเป็น ทูตสวรรค์ แห่ง ความสว่าง ที่ พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง มันเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแห่ง จักรวาล นี้ (ยซย.14:12)2. การขบถของ ซาตาน

(1) สาเหตุของการขบถ

(2) เป้าหมายของการขบถ

(3) ขั้นตอนของการขบถ3. ผลลัพธ์ของการขบถ...
1. ความเป็นมาของซาตาน


ความหมายของซาตาน คือ ผู้เป็นศัตรู ซาตานไม่เพียงแต่เป็น ศัตรู ภายนอกอาณาจักรของพระเจ้า มันยัง อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ก่อขบถ และเป็น คู่ปรปักษ์กับพระเจ้า ศัตรูหมายถึงคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกอาณาจักร แต่คู่ปรปักษ์หมายถึงคู่ต่อสู้ที่อยู่ในอาณาจักรเดิมทีซาตานเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นคนภายนอก ฉะนั้นมันจึงเป็นคู่ปรปักษ์กับพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้

(1) เดิมเป็น หัวหน้าทูตสวรรค์ ที่ พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้อย่างสูงส่ง เป็นคะรูปที่งดงาม มีอำนาจของกษัตริย์ และส่วนแห่ง ปุโรหิต (ยอค.28:12 – 14)

เดิมทีซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้ตั้งแต่ ก่อนวางรากสร้างโลก ในโยบ 38:4 – 7 บอกเราว่า เมื่อพระเจ้าได้ ทรงวางรากแห่งพิภพโลก บรรดา บุตรทั้งหลาย (หมายถึงเหล่าทูตสวรรค์) ล้วนโห่ร้องยินดี ข้อนี้ได้ยืนยันว่า ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ก็ได้ทรงเนรมิตสร้าง ทูตสวรรค์ ไว้แล้ว โดย ยะเอศเคล บทที่ 28 เราได้เห็นว่าเดิมทีซาตานไม่ใช่เป็นเพียงทูตสวรรค์องค์หนึ่ง แต่เป็น หัวหน้าฑูตสววรค์ที่สูงสุด คือเป็น ผู้นำของทูตสวรรค์ทั้งหลาย

ยะเอศเคล 28:12–14 ว่า “พระยะโฮวาตรัสดังนี้ว่า ท่านตั้งตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ ประเสริฐวิเศษบริบูรณ์ด้วย สติปัญญา และ งามเลิศที่สุด” ท่านได้อยู่ใน สวนเอเดน ซึ่งเป็น ส่วนแห่งพระเจ้า ท่านได้ ประดับภายในด้วยพลอยอันวิเศษต่างๆ คือ พลอยทับทิม และโตปัศ และเ พชรขาว และ มรกตแก้วเบรล และโอนิกส์และยาซิเปอระ และ สะไฟระ มรกต และ บาระเก๊ส และทองคำ ทั้งเครื่องกลอง และ ปี่ ทั้งปวงของท่านก็อยู่ด้วย ท่านก็ได้เตรียมไว้แล้ว ในวันที่ได้ถูกเนรมิตสร้างนั้น ท่านเป็น คะรูป อันเฉลิมที่บัง หีบพันธสัญญาไว้และเราได้ตั้งท่านไว้ ท่านได้อยู่บน ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า และท่านได้ เดินไปมาในท่ามกลาง กองเพลิงศิลา

more pl click...

http://lordsrecoveryinthailand.org/wizContent.asp?wizConID=104&txtmMenu_ID=85


บทที่ 1 พระคัมภีร์

บทที่ 2 พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่ 3 การทรงสร้างของพระเจ้า

บทที่ 4 ต้นกำเนิด และ การขบถ ของซาตาน

บทที่ 5 การตกต่ำของมนุษย์

บทที่ 6 คำสัญญาแห่ง การไถ่ของพระเจ้า
โดย / Posted by :ต้นกำเนิดของซาตาน และ การขบถของซาตาน
Time :30/4/2550 18:23:33
(2) เดิมเป็น ทูตสวรรค์แห่งความสว่างที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง มันเป็นอยู่ตั้งแต่ เริ่มต้นแห่งจักรวาลนี้(ยซด.14:12)

ในยะซายา 14:12 ว่า ซาตานเป็น ดาวที่สุกใส (หรือ ดาวประจำรุ่ง) ตาม ภาษาเฮ็บราย คือ Lucifer คือ บุตรแห่งอรุโณทัย เหมือนดั่งดาวประจำรุ่ง เป็นประมุขแห่งดาวทั้งหลาย ซาตานก็คือ ประมุขของทูตสวรรค์ทั้งหลาย“บุตรแห่งอรุโณทัย” ชี้แจงให้เห็นว่ามันเป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาล ซาตาน ก็ได้ถูกตั้งให้เป็น ประมุขแห่งทูตสวรรค์ แล้วมันสุกใสเหมือนดาวประจำรุ่ง เมื่อเดิมนั้น ซาตานงดงามมาก มันเป็น คะรูปที่พระเจ้าทรงเฉลิมไว้ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุด มัน มีตำแหน่งสูงสุดในสิ่งทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า มันไม่เพียงแต่มี อำนาจของกษัตริย์ มันยังมี ส่วนแห่งปุโรหิตด้วย แต่เมื่อมันได้ ขบถต่อพระเจ้า ฐานะ ตำแหน่งและ หน้าที่ ของมันก็ไ ด้ถูกเอาไปเสีย วันนี้พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเรา มาเป็นปุโรหิต และกษัตริย์ของพระองค์ มา แทนที่ ตำแหน่ง และ หน้าที่ ดั้งเดิม ของซาตาน เพื่อให้มันได้รับความอัปยศ แต่ให้ พระเจ้าได้รับสง่าราศี

โดย / Posted by :บุตรแห่งอรุโณทัย ซาตาน ประมุขแห่งทูตสวรรค์ ใกล้ชิดพระเจ้า
Time :30/4/2550 18:25:58
สาเหตุของการขบถของซาตาน

การที่ ซาตานขบถต่อพระเจ้า ก็เพราะเหตุ ใจที่เย่อหยิ่ง ของมัน ยะเอศเคล 28:17 ว่า เพราะเหตุ ความงามมันจึงเย่อหยิ่งในใจ และ เพราะเหตุ ความมีรัศมีจึงได้ทำลายสติปัญญา เดิมทีมัน “บริบูรณ์ด้วยสติปัญญา และ งามเลิศที่สุด” (ข้อ12) ความหมายนี้ก็คือ มัน ครบสมบูรณ์ หาที่ติมิได้เลย แต่เพราะเหตุมัน ได้พินิศแต่ความงามของตัวเอง จิตใจจึงเย่อหยิ่ง มันมอง ดูรัศมีของตัวเอง เพราะเหตุ รัศมี นี้มันจึง ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ แต่กลับ ลืมตัวของพระเจ้าเอง สิ่งเหล่านี้ก่อให้มัน เกิดความเย่อหยิ่ง ฉะนั้นความเย่อหยิ่งนี้จึงเป็น ต้นเหตุแห่งการขบถของซาตาน

ในประสบการณ์ของเรา ไม่ว่า คุณธรรมตามธรรมชาติ หรือ ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา ล้วนอาจ ถูกซาตานใช้ มาทำให้เรา เกิดความเย่อหยิ่ง แม้กระทั่ง อัครสาวกเปาโลก็อาจ “ยกย่องตัวเกินขนาดเพราะเหตุได้เห็นการสำแดงอันใหญ่ยิ่งนั้น” (2 กธ.12:7) วันนี้ พญามาร ผู้เย่อหยิ่ง มีหนทางเดียวที่จะ ต่อสู้กับมัน ก็คือ ถ่อมตัวลง “จงคาดเอวด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณให้ผู้ที่ถ่อมใจลง” (1 ปต.5:5) ในเรื่องนี้พระเยซูได้เป็นแบบอย่างที่ดี ซาตานได้ยกชูตัวเอง แต่ พระเยซูได้ถ่อมตัวลง (ฟป.2:8) ฉะนั้นพระเยซูจึงชนะต่อซาตาน และ ซาตานไม่มีสิทธิใดๆ ต่อ พระเยซู อีก (ยฮ.14:30)

โดย / Posted by :พินิศแต่ความงาม จิตใจจึงเย่อหยิ่ง จิตใจจึงเย่อหยิ่ง ลืมตัว
Time :30/4/2550 18:29:16
อาเมน !! “จงคาดเอวด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณให้ผู้ที่ถ่อมใจลง” (1 ปต.5:5)
โดย / Posted by :rhema
Time :26/5/2550 0:27:32
ใช่ซาตานคือหัวหน้าฑูตสวรรค์
โดย / Posted by :ซาตานทำงาน
Time :24/6/2550 0:02:07
ตอบซะละเอียดเลย ขอบคุณครับ
โดย / Posted by :...
Time :19/8/2550 18:21:17
เอ๊ะ! อย่างงัยก็งงอยู่ดี คือว่าพระเจ้าทรงสร้างซาตาน กับ ทูตสวรรค์ ไว้ ไม่มีบาปนี่ (หรือป่าว) ทำไมทั้งทั้งที่ไม่มีบาปยังก็กบฏได้อะ แล้วความบาปมาจากใหนอะ พระเจ้าม่ายได้สร้างไว้ไม่ใช่รึ แล้วพระองค์กับสิ่งทรงสร้างก็ทำบาปม่ายเป็นด้วย เอะอย่างงัยเนี่ย งง งง งง งง งง [ /b] ช่วยใขกุญแจให้ทีครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อย[font:red] ขี้สงสัย [/font]...
Time :24/10/2550 16:41:51
พระเจ้าไม่ได้สร้างความบาปแน่นอนครับ

พระคัมภีร์กล่าวถึงซาตานในฐานะบิดาของผู้มุสา, บิดาของผู้ฆ่าคน ซึ่งก็คือบิดาแห่งความบาปนั่นเอง (ยฮ.8:44) บิดาก็หมายถึงผู้เป็นแหล่งกำเนิด นั่นหมายความว่าแหล่งกำเนิดของความบาปคือซาตาน ไม่ใช่พระเจ้า

แล้วความบาปเป็นมาอย่างไร ในเมื่อหัวหน้าทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเนรมิตสร้างนั้นไม่มีความบาป?

นั่นเป็นเพราะความเย่อหยิ่งและการเป็นเอกเทศ เมื่อซาตานแยกจากพระเจ้า มองดูที่ความงามของตนเอง ความเย่อหยิ่งก็กำเนิดขึ้นในตัวมัน (ยซย.14:12-14; ยอค.28:12-15) ความบาปก็ถือกำเนิดขึ้นในตัวมันด้วย

พี่น้องทั้งหลาย จงอย่าเป็นเอกเทศต่อพระเจ้า หลักการแห่งชีวิตคือหลักการแห่งการพึ่งพิง เราต้องพึ่งพิงพระเจ้า กระทั่งเข้าสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา เราจะได้อยู่ห่างไกลจากความบาป จะได้ไม่ซ้ำรอยของซาตาน
โดย / Posted by :ช่้างไม้
Time :1/11/2550 10:07:34
อ๋อ! อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ ที่สำคัญก็คือไม่ทำตัวเอกเทศออกจากพระเจ้า แต่ต้องเป็นหนึ่งกับพระองค์เหมือนกิ่งที่ติดกับลำต้น ^^
โดย / Posted by :บุตรน้อยขี้สงสัย
Time :2/11/2550 18:19:19
ผมขอเอากระทู้นี้เป็นที่ถามคำถามนะครับ คือว่าสวนเอเดนอยู่ส่วนใหนของโลกเหรอครับ อยากไปเที่ยวจัง อ้อแล้วทำไมพระเจ้าต้องสร้าง ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว ด้วยอะครับ(หรือปล่าว) ช่วยตอบหน่อยนะครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อยขี้สงสัย
Time :7/11/2550 18:26:51
... ม่ายมีใครตอบเลยอะรอเป็นอาทิตย์แล้วครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อยขี้สงสัย
Time :17/11/2550 16:43:56
เอ่อ ว่าจะลองตอบนานแล้ว แต่ลืมเข้ามาตอบทุกทีเลย

เอาเป็นว่าผมลองตอบคุณบุตรน้อย "ช่าง" สงสัยดูนะครับ แต่ช่วยอ่านให้จบด้วยเดี่ยวจะไม่รู้เรื่อง

ลองสังเกต 1ปต.1:19-20 "พระโลหิตอันล้ำค่าดุจดังเลือดของลูกแกะที่ปราศจากด่างพร้อยและตำหนิ คือพระโลหิตของพระคริสต์. พระองค์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก แต่ได้ปรากฏออกมาในวาระสุดท้ายของช่วงเวลาทั้งหลายเพราะเห็นแก่ท่าน."
ข้อนี้แสดงว่าพระเจ้าทรงล่วงรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเนรมิตสร้างโลก (ซึ่งน่าจะหมายถึงก่อนการเนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ร่วมกบฏกับซาตานตอนที่มนุษย์ยังไม่ถูกเนรมิตสร้างด้วย -- ดูประกอบใน บทเรียนชีวิตเยเนซิศ ตอนที่ 2) แล้วว่า พระคริสต์จะต้องหลั่งพระโลหิตอันล้ำค่าเพื่อไถ่เราทั้งหลาย

วว.13:8 ก็ตอกย้ำแนวคิดดังกล่าวด้วยการกล่าวว่า "พระเมษโปดก...ถูกฆ่าเสียตั้งแต่ทรงสร้างโลกเป็นต้นมา"

นั่นแสดงว่า พระเจ้าทรงล่วงรู้อยู่แล้วว่า พระคริสต์จะต้องหลั่งพระโลหิตเพื่อไถ่มนุษย์ ตั้งแต่ก่อนที่สิ่งมีชีวิตยุคก่อนอาดามจะกบฏเสียอีก นี่เป็นข้อคิดเบื้องต้นที่จะนำเราไปสู่คำตอบ

ก่อนที่จะทรงเนรมิตสร้างโลกนั้น พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัย มีแผนการบริหารของพระองค์อยู่แล้ว (อฟ.1:5, 9) นั่นคือพระองค์ต้องการที่จะผสมผสานกับ "มนุษย์" ที่พระองค์จะทรงเนรมิตสร้างขึ้น ถ้าพระองค์จะผสมผสานกับมนุษย์ มนุษย์ก็ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพระองค์ ไม่เพียงมีพระฉายาและลักษณะเหมือนกับพระองค์ แต่ต้องเหมือนกับพระองค์ทั้งในด้านชีวิตและนิสัยด้วย

กรณีนี้ก็หมายความว่า ถ้ามนุษย์ไม่ได้ตกต่ำ พระคริสต์ก็ไม่ได้มาเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นต้นแบบของมนุษย์พระเจ้าให้กับเราทั้งหลาย และพระองค์ก็ไม่เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตด้วย เพราะพระองค์ไม่ผ่านการเป็นขึ้น ดังนั้นพระองค์ก็เข้าสู่ภายในตัวเราเพื่อทำให้เราเหมือนกับพระองค์ไม่ได้ และก็ไม่สามารถผสมผสานเป็นหนึ่งกับตัวเราได้

ในเรื่องน้ำพระทัยที่จะผสมผสานผสานกับมนุษย์นั้น เราสามารถพูดได้ว่าพระองค์ทรงวางโครงการไว้แล้วตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อน แต่ในเรื่องการตกต่ำของมนุษย์นั้น เราไม่สามารถพูดได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างซาตาน หรือเป็นผู้ทำให้มนุษย์ตกต่ำ พระคัมภีร์แค่บอกว่า การไถ่เป็นสิ่งที่พระองค์ "ล่วงรู้" (ไม่ใช่กำหนดไว้) ตั้งแต่ก่อนการวางรากสร้างโลก ซึ่งก็แสดงว่า พระองค์ไม่ได้กำหนดให้ซาตานกบฏ หรือกำหนดให้มนุษย์ตกต่ำ แต่ทรงล่วงรู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงทรงวางโครงการที่จะปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้น และจะสำแดงพระปัญญาที่สูงส่งของพระองค์ในภายหลัง

ทีนี้ลองดู อฟ.3:9-11 "และส่องสว่างให้คนทั้งปวงเห็นชัดว่า ข้อลับลึกที่ทรงซ่อนไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยในพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดนี้ ช่างเต็มด้วยแผนการบริหารยิ่งนัก เพื่อบัดนี้บรรดาผู้ปกครองและผู้มีอำนาจในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายจะได้รู้จักพระปัญญาที่หลากหลายของพระเจ้าโดยทางคริสตจักร ตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"

"ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลาย" ในที่นี้หมายถึงพวกทูตสวรรค์ โดยเจาะจงถึงพวกที่ชั่วร้ายเป็นพิเศษ ซึ่งก็คือซาตานกับเหล่าทูตที่ติดตามมัน

พระองค์ล่วงรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้จะกบฏ และจะพยายามทำลายโครงการ "ผสมผสานกับมนุษย์" ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ทว่าเพื่อการสำแดงพระปัญญาที่หลากหลายของพระองค์ พระองค์ก็คล้ายกับจะพูดว่า "ซาตานเอ๋ย เรารู้ว่าเจ้าจะกบฏ เจ้าจะต่อต้านเรา เจ้าจะทำลายโครงการของเรา ก็ทำไปสิ เราไม่ลงไปสู้รบกับเจ้าหรอก เราเป็นผู้สร้างเจ้า เราสูงส่งเกินกว่าที่จะไปสู้กับเจ้า เดี๋ยวเจ้าจะหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็ก เราจะให้มนุษย์ที่เราจะสร้างนั้นมาจัดการกับเจ้า เจ้าจะทำลายมนุษย์หรือ ก็ทำไปสิ เราจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าถึงเจ้าจะทำลายพวกเขาขนาดไหน เราก็ยังฟื้นฟูพวกเขากลับมาทำให้โครงการนิรันดร์ของเราสำเร็จลุล่วงได้ เมื่อถึงเวลานั้น เจ้าจะพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง แม้แต่ใจของเจ้าก็จะยอมสยบด้วย เพราะเจ้าได้พยายามจนถึงที่สุด พยายามทุกอย่างเท่าที่เจ้าจะทำได้แล้ว แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ ถึงตอนนั้น เจ้าจะได้เห็นพระปัญญาที่สูงส่งของเรา ผ่านทางคริสตจักร ซึ่งก็คือกลุ่มชนที่เราฟื้นฟูกลับมาสู่พระประสงค์ดั้งเดิมของเรา"

พระเจ้ารู้ว่าซาตานจะต่อต้าน พระองค์จึงทรงใช้ซาตานมาเป็นเครื่องมืออันอัปลักษณ์ที่จะสำเร็จพระประสงค์ที่สูงส่งยิ่งขึ้น และจะได้สำแดงพระปัญญาของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์

แล้วต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วที่ท่านถามมาตั้งแต่ต้นล่ะ?

นั่นก็แค่เครื่องมืออันอัปลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพระเจ้า ที่จะทรงปล่อยให้ซาตานได้กระทำตามความต้องการของมันไปก่อนแค่นั้นเอง

ฮาลีลูยาสำหรับพระปัญญาของพระเจ้า!

ตอบในแง่มุมนี้อาจฟังดูโหดร้ายสำหรับเรา แต่นั่นเป็นพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าจริงๆ เดี๋ยวจะมาตอบอีกรอบ จากอีกแง่มุมหนึ่ง
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :29/11/2550 11:14:43
ที่ถามว่าสวนเอเดนอยู่ที่ไหน ตอบว่า ไม่แน่ใจครับ อาจอยู่แถวๆ ตะวันออกกลาง แต่ประเด็นนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าสักเท่าไร ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร

ถ้าอยากไปเที่ยว ตอนที่ท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ทั้งในส่วนของอาณาจักรพันปี และในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ บรรยากาศก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไร ลองดู ยซย.11:6-10 (บรรยายถึงอาณาจักรพันปี) และวิวรณ์บทที่ 21-22 (บรรยายถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่) ดูนะครับ ขอให้ท่านได้ไปตั้งแต่ตอนอาณาจักรพันปีเลยก็แล้วกัน
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :29/11/2550 11:53:53
เอ่อ แล้วในอาณาจักรพันปี เราก็ยังระลึกถึงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระเมษโปดกที่เคยไถ่บาปให้กับเราอยู่นะ (ตอนนั้นไม่ต้องให้พระองค์ไถ่บาปแล้ว เพราะไม่มีแล้ว แต่ยังระลึกถึงพระองค์อย่างนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์) ดู วว.7:17 สิ

กระทั่งในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เราก็ยังระลึกถึงพระองค์ในฐานะพระเมษโปดกตลอดไป (วว.21:22; 22:1, 3)

ถ้าไม่มีต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว เราไม่ได้รู้จักพ$