Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยของพระเจ้า จริงหรือ
(Reader : 4734)
บพส. 119 :105 "พระคำของพระเจ้า เป็นโคมสำหรับ เท้าของข้าพเจ้า และ เป็นความสว่าง ในทางเดินของข้าพเจ้า"

"ทุกสิ่งใน จักรวาล ล้วนแสดงให้เห็นว่ามี พระผู้สร้าง ผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้นั้นก็คือ พระเจ้า พระองค์ ไม่อาจ พูดกับเราโดยตรว่า "พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก..." ฉะนั้น พระเจ้า จึงต้องใช้ตัวอักษรมาอธิบายแก่ มนุษย์ ให้เขารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ นั่นก็คือ โดยอาศัย พระคัมภีร์."

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือTime : 20/8/2549 4:42:13
....... มนุษย์ถูกสร้างขึ้นด้วยผงคลีดิน มิใช่หรือ .....
........ มนุษย์มาจากไหน........


คำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ จะตอบท่านว่า .. ถูกต้อง .. องค์ประกอบในร่างกาย ของท่านไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ มาจากดิน ลองวิเคราะห์ ร่างกายของท่านตามวิชาเคมี

ท่านจะเห็นจริงทันทีว่า ร่างกายของท่าน แท้จริงประกอบขึ้นจากดินจริงๆ ผลของการทดลองทางเคมี กระดูกของท่านประกอบด้วย ฟอสฟอรัส กรด และ แคลเซี่ยม ซึ่งเป็นธาตุจำพวก สินแร่และ เป็นผง ซึ่งล้วนเป็น ส่วนประกอบของดิน ทั้งสิ้น เนื้อหนังใน ร่างกายของท่าน ประกอบขึ้นด้วยไขมัน โปรตีน และ เซลลูโลส ถ้านำไปทำให้แตกตัวอีก ก็จะได้น้ำ คาร์บอน และ โซเดียมซัลเฟต

ท่านว่าสามอย่างนี้เป็นส่วนประกอบของดินหรือไม่ ถ้าทำการแยกธาตุในเลือดของท่าน ก็จะได้น้ำและออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งออกไซด์ของเหล็กนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของดินสีแดง ถ้ามนุษย์ตายไปในที่สุดก็จะกลับกลายเป็นดินมิใช่หรือ

พระเจ้าตรัสว่า "ตัวท่านสร้างขึ้นด้วยดิน" มีสิ่งใดผิดไปจากความจริงหรือ

พระเจ้ายัง ตรัสต่ออีกว่า "ท่านมาจากดิน ฉะนั้นวันหนึ่งท่านต้องกลับคืนเป็นดิน" สิ่งนี้ไม่ถูกต้องหรือ? เป็นคำพูดเหลวไหลที่ไร้สาระหรือ? พระคำ นี้ได้ตรัสไว้หลายพันปีมาแล้ว และโดย การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันนี้ พระคำของพระองค์ ก็ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง
ท่านไม่คิดว่าเป็นการอัศจรรย์หรือ? สำหรับคนที่ชอบคิดว่าตนองนั้นยิ่งใหญ่และเก่งกาจ แท้ที่จริงแล้วเราเป็นเพียงธุลีดินกองหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะว่าเนื้อหนังของคนนั้นมีราคาเพียงน้อยนิด
โดย / Posted by :พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือ, หน้า2,
Time :12/12/2549 13:17:01
หนังสือในโลกนี้ เล่มไหนเป็นเล่มที่พระเจ้าทรงเขียนขึ้น
หรือไม่มีหนังสือสักเล่มเดียวที่พระเจ้าทรงเขียนไว้ ตอนนี้เรานำหนังสือทุกเล่มตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมาวางตรงหน้า แล้วใช้หลักการข้อที่หนึ่งมาตัดสินว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่บอกว่า หนังสือนี้พระเจ้าเป็นผู้เขียนขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าหนังสือที่ผ่านการพิจารณามีเพียง 3เล่มเท่านั้นที่สอดคล้องกับหลักการข้อแรก นั่นก็คือ
(1) พระคัมภีร์
(2) คัมภีร์อัลกุรอ่าน
(3) คัมภีร์มอร์มอน

เพราะว่าในจำนวนหนังสือที่มีอยู่นับไม่ถ้วนในโลกนี้ มีเพียงสามเล่มนี้เท่านั้นที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียน ส่วนคัมภีร์ของศาสนาพุทธไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียน คัมภีร์ของศาสนาพุทธบันทึกไว้ว่า "ตนคือพุทธ ความแน่แท้คือความว่างเปล่า" คัมภีร์ของศาสนาพุทธไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ฉะนั้นคัมภีร์ของศาสนาพุทธจึงไม่อาจถือว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนขึ้น

ทีนี้เราขอนำหนังสือสามเล่มข้างต้นมาพิจารณาเป็นครั้งที่สอง โดยใช้หลักการข้อท